<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  D?MES’TEN ??LEKL? BEYAZ ??KOLATALI VE MUZLU KURAB?YEL? M?LKSHAKE

  Dimes, bugüne dek kafe ve restoranlarda sat?lan Milkshake’i iki farkl? lezzetle tüketicilere sundu. Çilekli Beyaz Çikolatal? ve Muzlu Kurabiyeli seçenekleri ile D?MES Milkshake, hayat?n e?lenceli anlar?na e?lik ediyor.

   

  Tüketicisini farkl? lezzetlerle bulu?turmaya devam eden Dimes, yeni ürünü Milkshake ile, bugüne dek kafe ve restoranlarda bulunabilen bir lezzeti, hayatlar?n?n her an?nda keyfini ç?karabilmeleri için tüketicilerine sunuyor.


  Dimes, lezzeti ve e?lenceyi bir araya getirmesiyle tüm dünyada çocuklar ve gençler için de?i?meyen bir trend olan Milkshake ürününü, ?ngilizce “Shake” kelimesinin anlam?ndan hareketle “Ortal??? Salla” slogan?yla sunuyor. ?lk a?amada 200 ml karton ambalajlarda sunulan Dimes Milkshake, y?l?n ikinci yar?s?nda 330 ml karton kutu ambalajlarda sunulacak.


  Lezzeti ve yo?un k?vam?yla an?n enerjisini yükselten Dimes Milkshake’in, tüketicilerin hayatlar?ndaki e?lenceyi katlayaca??n? söyleyen Dimes Aile ve Çocuk Kategorileri Marka Müdürü Merve Keten, “Milkshake, mutluluk verici bir ürün olarak çocuklar ve gençler için de?i?mez bir trend. Yapt???m?z ara?t?rmalar, Milkshake ürününün çocuk ve genç tüketici kategorilerinde yüksek bir büyüme potansiyeli oldu?unu gösteriyor. Hepimiz her gün, daha fazla e?lenmemizi sa?layacak anlar?n pe?inde ko?uyoruz. Dimes Milkshake, tüketicilerimiz nerede isterse orada onlar?n o an?na, e?lencesine e?lik edecek” dedi.


  Lezzet Seçimini Tüketicilerle Birlikte Yapt?
  Dimes Milkshake lezzet alternatiflerinde son karar? tüketicilerle birlikte verdiklerini söyleyen Merve Keten, “Milkshake ürünümüzle sunaca??m?z lezzet alternatiflerinde son karar?, tüketicilerimizle birlikte vermek istedik. OHA diyorum! YouTube kanal? ile, e?lenceli bir video haz?rlad?k. Alternatiflerimiz aras?ndan favorilerini, tüketicilere sorduk. Onlar videonun alt?ndaki yorumlara en sevdikleri Milkshake’i yazd?, biz de onlar için ürettik. Milkshake ürünümüz için Dimes Club YouTube kanal?m?za da çok e?lenceli videolar haz?rl?yoruz” dedi.