<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  SüTA?’IN 45 YILLIK SüTA?KI...

  Ülkemizin ve dünyan?n içerisinde bulundu?u bu zor günlerde Süta?, tüketicilerin kendilerini iyi hissetmelerini sa?layacak bir ileti?im kampanyas?na imza at?yor. Süta?’?n 45. y?l?nda, markan?n s?cak ve samimi dünyas?n? payla?t???, 7’den 70’e izleyen herkesi duyguland?racak yeni reklam filminde, Süta? Çiftli?i’ne bir misafir geliyor.

   

  Süta?’?n 45. y?l ileti?im kampanyas?, Süta? Çiftli?i’nin do?all???n? ve keyfini ya?amay? hayal eden oyuncak buza??n?n s?cac?k hikâyesinin anlat?ld??? reklam filmi ile ba?lad?.


  Süta?’?n 45 y?ld?r oldu?u gibi, bu önemli dönemde de sütün iyili?inin ve sa?l???n?n herkese ula?mas? için Süta?k?’yla çal??t???n? anlatan ileti?im kampanyas?n?n reklam filmi, izleyenlerin yüzünde s?cac?k bir gülümseme b?rak?yor. Bir ine?in ba??na gelebilecek en güzel ?eyin, “Süta? Çiftli?i’nde ya?amak” oldu?una inanan Buzu’yu, Candan Erçetin’in seslendirdi?i reklam filminde izleyenler, Buzu’yla birlikte yemye?il çimenleri, masmavi gökyüzü ve mutlu inekleriyle Süta? Çiftli?i’ne misafir oluyor. 


  Happy People Project imzal? reklam kampanyas? kapsam?nda haz?rlanan reklam filminin yap?m?n? 2012 Prodüksiyon, post prodüksiyonunu ise ?maj ?stanbul üstlendi. Filmde yer alan oyuncak inek 1.250 saatlik detayl? bir çal??ma ile dijital ortamda animasyon karakter haline getirildi.

   

  Online Süta? Market hizmetinizde...

  Sütün iyili?ini ve bereketini tüm Türkiye’ye yaymak için 45 y?ld?r çal??an Süta?’?n do?al lezzetlerine “Süta? Market” e-sat?? sitesinden online al??veri? kolayl???yla ve en hesapl? fiyatlarla ula?mak mümkün. Süta? Market üzerinden verilen sipari?ler, en taze Süta? ürünlerinden haz?rlan?yor ve en k?sa sürede, Türkiye’nin dört bir yan?ndaki tüketicilerin istedi?i adrese, istedikleri tarih ve saat aral???nda ?s? yal?t?ml? ve darbelere kar?? dayan?kl? özel kutularda tazeli?i korunarak teslim ediliyor. 

  Sütün iyili?ini ve bereketini yayma tutkusuyla, bireylerin ya?am kalitelerini art?ran, sa?l?k ve mutluluk veren, do?al ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çal??an Süta?, e-sat?? sitesi “Süta? Market” arac?l???yla verilen sipari?leri istenilen tarih ve saat aral???nda istenilen adrese taptaze bir ?ekilde teslim ediyor.


  “Süta? Market” üzerinden verilen sipari?ler Süta?’?n en taze ürünlerinden haz?rlan?yor ve tazeli?ini koruyarak en k?sa sürede Türkiye’nin dört bir yan?na ula?t?r?l?yor. Süta? Market üzerinden verilen sipari?lerin taptaze ve güvenle ula?t?r?labilmesi için özel ?s? yal?t?ml? ve darbelere kar?? dayan?kl? kutular kullan?l?yor, böylece so?uk zincir k?r?lm?yor.